Facebook Youtube Instagram

Koordinátor a poradca pre zahraničných študentov

Koordinátor a poradca pre zahraničných študentov

Ing. Alžbeta Bakošová, PhD.

e-mail:  alzbeta.bakosova@tnuni.sk

tel.: +421 32 7400 869

Pomoc pri: 

  • vyplnení prihlášky pre uchádzača o štúdium,
  • vybavení dokladov na cudzineckej polícii,
  • vybavení ubytovania.

ŠTÚDIUM