Facebook Youtube Instagram

Kontakty FPT v PúchovePosledná aktualizácia kontaktov 11. 02. 2020. 

Správa kontaktov prebieha mimo túto webovú stránku.

Každý zamestnanec zodpovedná za správnosť, aktuálnosť a úplnosť svojich údajov.

Prípadné zmeny a doplnenie: zuzana.matulova@tnuni.skjanik.fpt.tnuni@gmail.com 


(Zadajte časť mena, e-mailu alebo klapku)

Zrušiť hľadanie

Priezvisko
Meno
Telefón
042/2851

Pracovná pozícia
Miestnosť
Budova
BakošováDanadana.bakosova@tnuni.sk869prodekanka pre študijné záležitosti, poverená vedením katedry137D-Púchov
BalážováĽubomíralubomira.balazova@tnuni.sk843tajomníčka fakulty229D-Púchov
BaluchováDanadana.baluchova@tnuni.sk811sekretariát dekana a registratúra328D-Púchov
BožekováSlavomíraslavomira.bozekova@tnuni.sk850odborný asistent413D-Púchov
DubecAndrejandrej.dubec@tnuni.sk856odborný asistent138D-Púchov
FeriancováAndreaandrea.feriancova@tnuni.sk839odborný asistent403D-Púchov
HalásováDanieladaniela.halasova@tnuni.sk866technik228D-Púchov
JanekováMarianamariana.janekova@tnuni.sk837odborný asistent412D-Púchov
JaníkRóbertrobert.janik@tnuni.sk821zástupca vedúcej KMTE, výskumný pracovník428Púchov
KianicováMartamarta.kianicova@tnuni.sk838docent139D-Púchov
KoišováSilviasilvia.koisova@tnuni.sk860odborný asistent431D-Púchov
KopalIvanivan.kopal@tnuni.sk862docent416D-Púchov
KoštialikováDanieladaniela.kostialikova@tnuni.sk837samostatný odborný referent412D-Púchov
KováčikováPetrapetra.kovacikova@tnuni.sk881odborný asistent138D-Púchov
KrmelaJanjan.krmela@tnuni.sk836vedúci katedry NMaVM, výskumný pracovník429Púchov
KrmelováVladimíravladimira.krmelova@tnuni.sk820odborný asistent316D-Púchov
LabajIvanivan.labaj@tnuni.sk865doktorand432D-Púchov
LegerskáJelajela.legerska@tnuni.sk815odborný asistent
MičicováZuzanazuzana.micicova@tnuni.sk850výskumný pracovník413D-Púchov
MoricováKatarínakatarina.moricova@tnuni.sk859odborný asistent214D-Púchov
MoškoVladimírvladimir.mosko@tnuni.sk868technik117D-Púchov
MrvováĽubicalubica.mrvova@tnuni.skodborný asistentD-Púchov
OndrušováDarinadarina.ondrusova@tnuni.sk826dekanka FPT327, 229Púchov
PagáčováJanajana.pagacova@tnuni.sk864odborný asistent; Zastupujúci prodekan pre vedu a výskum430D-Púchov
PajtášováMarianamariana.pajtasova@tnuni.sk819vedúca KMTE, profesor, predseda AS FPT227D-Púchov
PapučováIvetaiveta.papucova@tnuni.sk864odborný asistent430D-Púchov
PeclerZdena Frederikazdena.pecler@tnuni.sk814referentka študijného oddelenia329D-Púchov
SkalkováPetrapetra.skalkova@tnuni.sk874prodekan pre vedu a výskum, docent423D-Púchov
ŠulcováJanajana.sulcova@tnuni.sk825odborný asistent320D-Púchov
VavroJánjan.vavro@tnuni.sk812prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy; Zástupca vedúceho katedry415Púchov
VavroJánjan.vavro.jr@tnuni.sk817; 841docent415; 424D-Púchov
Vrátnica laboratóriá870105D-Púchov

Zrušiť hľadanie