Facebook Youtube Instagram

Habilitačné konanie a inauguračné konanie

Fakulta priemyselných technológií v Púchove má právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania v odbore Materiály rozhodnutím ministra školstva SR č. 2010-9151-071 z 08. júna 2010. Uvedené právo priznal fakulte na základe splnenia kritérií, ktoré ukladá vysokoškolský zákon.

 

 

Dokumenty na uloženie:


Prípadné otázky, podnety a konzultácie smerujte prodekanovi pre vedu a výskum: doc. Opens window for sending emailIng. Petra Skalková, PhD. (petra.skalkova@tnuni.sk; tel.: +421422851874)