Facebook Youtube Instagram

Administratívne pracoviská

Sekretariát dekana


Tajomník fakulty


Študijné oddelenie


Prevádzka fakultnej knižnice

  • Opens window for sending emailJuraj Heber
  • Otváracie hodiny: streda od 8.30 do 14.30 hod.