Facebook Youtube Instagram

Projekt "CEDITEK II"Názov projektu: Rozvoj a podpora výskumno - vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK.

Akronym: "CEDITEK II"

Kód ITMS projektu: 313011W442

 

 


Medzinárodná konferencia MMS 2021, Bardejovské kúpele, Slovensko

Aktívna účasť na konferencii Opens external link in new windowMachine Modelling and Simulations 2021 (13 September - 15 September 2021)


Medzinárodná konferencia ICTAC2020, Varšava, Poľsko

Initiates file downloadOnline účasť na medzinárodnej konferencii Opens external link in new window17th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry: 29 Aug. – 02 Sept. 2021, online conference


Medzinárodná konferencia ACEX2021, Malta


Témy prednášok:

  • Termické vlastnosti polymérov a plnív
  • Špecifické zaťažovanie polymérov a kompozitov
  • Možnosti využitia IČ spektrometrie pre analýzu plnív a polymérov
  • Vplyv nukleačných činidiel na vybrané vlastnosti polypropylénových vlákien
  • Polyuretány, príprava a použitie

Opens external link in new windowPripojiť sa k živému vysielaniu

Video 03. 12. 2020

Fotogaléria 03. 12. 2020Odborné prednášky 15. 10. 2020

Fotogaléria 15. 10. 2020

Témy prednášok:

  • Vývoj nových plnív do elastomérnych kompozitov na báze kaolinu chem. a fyz. modifikáciou
  • Povrchová modifikácia polymérnych zmesí plazmou
  • Hodnotenie štruktúr polymérnych materiálov s využitím metódy SEM
  • Technológia mletia a jej zaradenie do procesu prípravy elastomérnych zmesí

 

* Prednášky budú prístupné najmä v režime online - pre študentov a zamestnancov TnUAD.

Video z prednášok 15. 10. 2020