Facebook Youtube Instagram

Počítačová podpora materiálového inžinierstva

Štúdium v študijnom programe sa uskutočňuje v dennej forme a je  určené nielen pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom, ale je vhodné aj pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch, pre nich sa výučba uskutočňuje blokovo.