Facebook Youtube Instagram

Vedenie fakultyprof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.

Dekanka

e-mail: Opens window for sending emaildarina.ondrusova@tnuni.sk

tel.: 042/2851826, 032/7400826

 

 


prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Štatutárny zástupca dekanky

 

e-mail: Opens window for sending emailjan.vavro@tnuni.sk

tel.: 042/2851812, 032/7400812

 


prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.

Predseda Opens external link in new windowakademického senátu FPT

Opens external link in new windowVedúca KMTE

 

 

e-mail: Opens window for sending emailmariana.pajtasova@tnuni.sk

tel.: 042/2851819, 032/7400819

 

 


doc. Ing. Petra Skalková, PhD.

Prodekan pre vedu a výskum

 

e-mail: Opens window for sending emailpetra.skalkova@tnuni.sk

tel.: 042/2851874, 032/7400874

 

 


doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.

Prodekan pre študijné záležitosti

Opens external link in new windowVedúca KMI

 

e-mail: Opens window for sending emaildana.bakosova@tnuni.sk

tel.: 042/2851869, 032/7400869

 


Ing. Ľubomíra Balážová

Tajomník

 

 

e-mail: Opens window for sending emaillubomira.balazova@tnuni.sk

tel.: 042/2851843, 032/7400843