Facebook Youtube Instagram

Stravovanie

Cena obeda pre študentov sa skladá z 2 častí: 


  1. časť vo výške 3,27 € si hradí študent z vlastných prostriedkov
  2. časť vo výške 2,40 € bude fakturovaná odberateľovi na základe zostavy prihlásených obedov študenta po skončení kalendárneho mesiaca.

Stravovanie pre študentov FPT v Púchove je zabezpečené cez Školskú jedáleň pri Spojenej škole v Púchove /budova pri študentskom domove/. Prihlásenie a všetky potrebné informácie týkajúce sa stravovania si môžete vybaviť u vedúcej jedálne - p. Rosinovej /kancelária v jedálni/.


Cena stravného:

  • cudzí stravník: 5,67 € (s DPH/obed)