Facebook Youtube Instagram

Stravovanie

Cena stravného:

  • zamestnanec VŠ: 0,49 €/obed
  • študent VŠ: 2,36 €/obed
  • dôchodca: 1,00 €/obed (pokiaľ má priznaný príspevok na stravu od mesta)
  • cudzí stravník: 4,16 €/obed