Facebook Youtube Instagram

Inžiniersky študijný program Materiálové inžinierstvo

* Inžinierske štúdium priamo nadväzuje na všetky ponúkané bakalárske študijné programyAkreditáciou EUR-ACE získala FPT v Púchove značku EUR-ACE, ktorá jej umožňuje zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali.

Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním Opens external link in new windowEUR-ACE akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi. Značka Opens external link in new windowEUR-ACE garantuje, že jej držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie ale aj obsahu a výstupov študijného programu.

Initiates file downloadCertifikát EUR-ACE FPT v Púchove