Facebook Youtube Instagram

Disciplinárna komisia

Zloženie disciplinárnej komisie

Predseda disciplinárnej komisie:

  • doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.

Členovia disciplinárnej komisie:

  • Ing. Daniela Koštialiková, PhD.
  • Ing. Zdenka Frederika Pecler
  • Ing. Silvia Ďurišová
  • Dominik Kopinec
  • Tomáš Hošták