Facebook Youtube Instagram

Prijímacie konanie


Inžiniersky program

v špecializáciách:

  • Kovové materiály
  • Anorganické materiály
  • Polymérne materiály
  • Textilné materiály
  • Environmentálne inžinierstvo
  • Počítačová podpora materiálového inžinierstva
  • Materiály a dizajn

Doktorandský program