Facebook Youtube Instagram

Rady pre ŠP a HIK

Rady pre študijné programy (ŠP) a habilitačné a inauguračné konanie (HIK)

 

I. Rada pre študijné programy

Materiálové inžinierstvo - I. stupeň

Materiálové inžinierstvo - II. stupeň

Materiály - III. stupeň

1.)    Zástupcovia Fakulty priemyselných technológií v Púchove

 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. (predseda)
 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • prof. Ing. Ján Vavro, CSc.
 • Ing. Dana Bakošová, PhD.
 • doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.
 • Ing. Andrea Feriancová, PhD. 

2.)    Zástupcovia zamestnávateľov        

 • Ing. Peter Gášek (Continental Matador Ruber, s.r.o. Púchov)
 • Ing. Marián Božek, PhD. (ECPU, s.r.o. Púchov) 

3.)    Zástupcovia študentov

 • Ing. Silvia Ďurišová
 • Bc. Michal Štefan

II. Rada pre študijný program

Počítačová podpora materiálového inžinierstva - I. stupeň

1.)    Zástupcovia Fakulty priemyselných technológií v Púchove

 • doc. Ing. Ján Vavro, PhD. (predseda)
 • doc. Ing. Jan Krmela, PhD.
 • doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
 • doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.
 • Ing. Dana Bakošová, PhD.

2.)    Zástupcovia zamestnávateľov        

 • Ing. Ivan Kováč, PhD. (Continental Matador Rubber, s.r.o., TC Púchov)

3.)    Zástupcovia študentov

 • Matej Rojko

III. Rada pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Materiály

 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. (predseda)
 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • prof. Ing. Ján Vavro, CSc.