Informácie pre uchádzačov o štúdium na FPT v PúchoveVážení uchádzači o štúdium na Fakulte priemyselných technológií v Púchove (FPT), teší nás Váš záujem študovať práve na našej a z pohľadu študentov aktívnej (pozri Opens external link in new windowfotogalériu alebo Opens external link in new windowvideo) a Opens external link in new windowúspešnej fakulte Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

Na tejto stránke sme pre vás pripravili súhrn aktuálnych dokumentov:

Opens external link in new windowpodmienky prijatia,

Opens external link in new windowtermíny podania prihlášky,

Opens external link in new windowtermíny zápisov

 a užitočných informácií o štúdiu na FPT v Púchove.

 

 

Veríme, že Vám tieto informácie budú dostatočne nápomocné a rozhodnete sa u nás študovať a Opens external link in new windowpodať prihlášku.

 

Ďalšie informácie o štúdiu Vám poskytne študijné oddelenie, alebo príslušní prodekani.


Ocenenia FPT v Púchove

 

 


Prečo študovať na FPT v Púchove

  • Vysoká miera uplatnenia absolventov v odbore. Absolventi Fakulty priemyselných technológií patria medzi 6% najlepšie zarábajúcich absolventov jednotlivých študijných programov vysokých škôl v SR.
  • Štúdium perspektívnych študijných programov v súlade s požiadavkami praxe. Na základe prieskumov uskutočnených priamo u zamestnávateľov, bol inžiniersky študijný program Materiálové inžinierstvo zaradený do skupiny 100 vybraných najperspektívnejších študijných programov na Slovensku.
  • Vysoká miera zamestnanosti absolventov fakulty.
  • Prepojenie teoretickej výučby s praktickými cvičeniami v laboratóriách, exkurziami a odbornou praxou.· Získanie vysokej úrovne praktických experimentálnych zručností z oblasti diagnostiky materiálov, požadovaných u zamestnávateľov.
  • Získanie praktických skúseností s prácou s komerčnými softvérmi: Adams, Adina, Nastran, Dytran, Patran, Marc, Matlab, SolidWorks, ProinžinierCosmos, Mathematica, a ďalších.
  • Možnosť riešiť odborné problémy z praxe formou záverečných prác, čím vznikajú výborné predpoklady pre uplatnenie absolventov fakulty v odbore.
  • Vysoká úroveň vzdelávacieho procesu s aktívnou účasťou odborníkov z praxe a iných akademických a vedeckovýskumných inštitúcií.


Výnimočnosť FPT v Púchove

FPT v Púchove je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na prax. Študenti majú možnosť absolvovať odbornú prax, atraktívne tréningové pobyty a celý rad exkurzií vo výrobných prevádzkach. Témy záverečných prác sú zadávané na základe požiadaviek praxe, čím sa vytvára možnosť realizácie získaných výsledkov a vznikajú výborné predpoklady pre uplatnenie absolventov. Svojím zameraním na priemyselne dôležité materiály v kombinácií s dizajnom, environmentálnymi aspektmi a numerickou analýzou a simuláciou technologických procesov fakulta predstavuje špičku v rámci SR. Na základe prieskumov uskutočnených priamo u zamestnávateľov, bol inžiniersky študijný program Materiálové inžinierstvo zaradený do skupiny 100 vybraných najperspektívnejších študijných programov na Slovensku. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31