Facebook Youtube Instagram

Aktuality a podujatia

Exkurzia v Pružinskej Dúpnej jaskyni

V utorok 18. októbra 2022 sa uskutočnila vzdelávacia exkurzia v Pružinskej Dúpnej jaskyni, ktorej sa zúčastnili pedagógovia z FPT a študenti 3. roč. bakalárskeho štúdia - Materiály a environmentálne inžinierstvo, v rámci predmetu Základy mineralógie a petrografie. Exkurzia bola výborná aj vďaka odbornej prednáške nášho sprievodcu a speleológa pána Bohuslava Kortmana.


DMA analýza elastomérnych materiálov

Využitím predmetov Fotografia a Spracovanie fotografického obrazu je možné nazrieť na dynamicko-mechanickú analýzu (DMA) konkrétne priamo na vzorku vo vnútri zariadenia.

Vo videu vidieť teplotnú komoru zariadenia, neskôr náhľad pod plášť komory - kde je umiestnená oceľová klietka okolo vzorky, pričom nakoniec vidieť samotnú vzorku gumy, ktorá je uchytená medzi svorkami prístroja /TA Instruments Q800/.

 

Takejto analýze sú podrobené takmer všetky novo-pripravené elastomérne zmesi na FPT v Púchove, pričom teplotný rozsah analýzy sa zvyčajne pohybuje v teplotách od -75 °C až po 150 °C.

01. 09. 2020, Ing. Róbert Janík, PhD.


A Vy kompostujete?

Na spracovanie bio-odpadu sa dajú využiť aj moderné technológie.

Na FPT v Púchove využívame elektrický kompostér GG02 od firmy JRK Waste Management s. r. o., ktorý spracuje až 5 kg bio-odpadu za deň a zredukuje jeho hmotnosť o 90 %.

Výsledkom je kvalitný kompost vhodný do záhrady. Takto bioodpad nekončí na skládke, ale je späť vrátený späť do pôdy.

 

16. 06. 2020, Ing. Andrea Feriancová, PhD., doc. Mgr. Jana Šulcová, Phd. , Ing. Jana Júdová, PhD.


Využitie plazmového výboja pri modifikácii povrchu materiálov

Na Katedre materiálových technológií a environmentu (KMTE) pokračuje výskumná činnosť v oblasti modifikácie materiálov. Pri tejto práci sa aktuálne využíva aj plazmový výboj. Plazma dokáže chemicky aktivovať povrchy materiálov.

 

Zaujímavosť: ozón, ktorý iniciuje takúto (plazmo)chemickú modifikáciu možno využiť na dezinfekciu - napr. rúška ;)

 

03. 06. 2020, Ing. Róbert Janík, PhD.Exkurzia - GDP s. r. o.

V stredu 19. 02. 2020 sa uskutočnila exkurzia do firmy Opens external link in new windowGPD s. r. o., ktorá sídli v neďalekej Nemšovej.

 

Firma sa zaoberá výkupom, triedením a recykláciou plastového odpadu (drvením). Ponúka aj predaj drtí a spracovanie vlastného plastového odpadu - podľa požiadaviek zákazníka.

Časť procesu a technológiu pri spracovaní materiálov nám predviedol aj sám majiteľ, Štefan Kotlárik.

 

Ďakujeme za možnosť absolvovať toto stretnutie.
Exkurzia sa uskutočnila v rámci projektu Kega 003TnUAD-4/2019

 

20. 02. 2020, Ing. Róbert Janík, PhD.