Facebook Youtube Instagram

Kolektív (KMTE)

Pedagogickí zamestnanci:

 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
 • doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
 • doc. Vladimíra Krmelová, PhD.
 • doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.
 • doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.
 • Ing. Jana Pagáčová, PhD.
 • Ing. Iveta Papučová, PhD.
 • Ing. Andrea Feriancová, PhD.
 • Ing. Slavomíra Božeková, PhD.
 • Ing. Ivan Labaj, PhD.

Výskumní zamestnaci:

 • Ing. Róbert Janík, PhD.
 • Ing. Zuzana Mičicová, PhD.

Doktorandi:

 • Ing. Juliána Vršková
 • Ing. Mária Gavendová
 • Ing. Silvia Ďurišová
 • Ing. Simona Brigantová

Technický pracovníci:

 • Ing. Daniela Halásová
 • Vladimír Moško