Facebook Youtube Instagram

Rozdelenie KMTE podľa funkčných miest

Vedúca katedry 

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.

 

Zástupca vedúcej katedry

Ing. Róbert Janík, PhD.


Funkčné miesto profesor 

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.


Funkčné miesto docent 

doc. Ing. Petra Skalková, PhD.

doc. Vladimíra Krmelová, PhD.

doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.

doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.


Odborní asistenti 

Ing. Jana Pagáčová, PhD.

Ing. Iveta Papučová, PhD.

Ing. Andrea Feriancová, PhD.

Ing. Slavomíra Božeková, PhD.

Ing. Ivan Labaj, PhD.

Ing. Juliána Vršková, PhD.

 

 

Výskumní pracovníci:

Ing. Róbert Janík, PhD.

Ing. Zuzana Mičicová, PhD.

 

Doktorandi:

Ing. Silvia Ďurišová

Ing. Simona Brigantová

Ing. Maroš Dedinský

Ing. Martina Fusková

 

Technickí pracovníci:

Ing. Daniela Halásová