Facebook Youtube Instagram

Termíny podania prihlášky a termíny výberového konania

  • I. termín do 30.04.2022 (výberové konanie máj 2022)
  • II. termín do 30.06.2022 (výberové konanie júl 2022)
  • III. termín do 15.08.2022 (výberové konanie august 2022)
  • IV. termín do 18.09.2022 (výberové konanie september 2022)