Facebook Youtube Instagram

Katedra materiálových technológií a environmentu (KMTE)

Katedra materiálových technológií a environmentu svojím zaberaním pôsobí vo výchove odobrníkov v oblasti nekovových materiálov, najmä gumy, silikátových materiálov a textilu. Nosmým smerom je príprava odborníkov oblsti materiálov súlade s požiadavkami priemyselnej praxe vo všetkých troch stupňoch štúdia. Základný a aplikovaný výskum na katedre je smerovaný v oblastiach:

  • makromolekulové materiály so zameraním na vývoj a modifikáciu gumárenských zmesí: nové popstupy prípravy elastomérov na netradičnej surovinovej báze a ich aplikácia v praxi;
  • vývoj chemických a fyzikálnych modifiácií prírpadných a syntetických polymérov;
  • výskum textilných vlákien, analýzy vplyvu štruktúry materiálov na vlastnosti výrobkov určených pre technické a odevné textílie, prolematicku štruktúry priadzí a ich vplyv na vlstnosti dĺžkových a plošných textiílií, kompozitné materiály