Facebook Youtube Instagram

Prístrojové vybavenie projektu CEDITEK II

Video prieťahomer s aplikáciou programu pre on-line sledovanie a záznam deformácií na povrchoch skúšobných vzoriek počas experimentov rozširuje možnosti skúšobného zariadenia SHIMADZU Autograph AG-X plus. S video prieťahomerom boli dodané aj: prípravok pre ohybové skúšky – modul Cycle pre Trapezium X a iné doplnky, ktoré rozšírili možnosti aplikácie uvedeného skúšobného zariadenia pre kompozitné, elastomérne a polymérne materiály.

Zariadenie pracuje ako analyzátor veľkosti častíc práškov pomocou laserového rozptylu pre suchý spôsob disperzie na princípe Fraunhoferovej a MIE teórie. Rozsah veľkosti častíc: 0,01 – 3500 mikrometrov (μm) a viac. Pri testoch sa získavajú údaje ako Kumulatívna distribúcia veľkostí častíc; intervalová distribúcia veľkosti častíc, stredný priemer pre ekvivalentný objem atď.


Tester s lampami UVA-340+ vytvára realistickú simuláciu slnečného svetla v časti ultrafialového spektra s krátkou vlnovou dĺžkou. Trvanlivé materiály, ako sú plasty a farby poškodzuje najviac práve tento rozsah slnečného spektra. Tester používa fluorescenčné UV lampy, ku kondenzácii slúži bežná voda.


Výkonná stolová odstredivka Eppendorf 5810 s výkyvným rotorom pre objemy vzoriek 4 x 400 ml a 25 x 50 ml na odstreďovanie pomocou odstredivej sily.


Modul tuhej fázy slúži na organickú syntézu a depolymerizáciu plastov v mikrovlnnom zariadení FlexiWAVE. Nový modul umožňuje pracovať s objemom vzoriek 300 až 2 500 ml pri homogénnom ohreve a distribúcii tepla v pevnej, viskóznej a kašovitej fáze pri atmosferickom tlaku, podtlaku aj v prítomnosti inertného plynu.


Prístroj je určený na charakterizáciu povrchu materiálov (sklo, textil, guma kovy) meraním zmáčania povrchu pomocou „sediacej kvapky“. Je plne automatický a meria kontaktné uhly, povrchové a medzifázové napätie, vypočítava voľnú povrchovú energiu a jej polárnej a disperznej zložky. Ďalšie príslušenstvo k prístroju je teplotná komora s regulovanou teplotou od  -10 °C do 130°C a vodný termostat s chladením a s nerezovou vaňou, v teplotnom rozsahu -25 až 200 °C.


Bezdrôtový elektronický analyzátor fluorescencie so zameraním na detekciu predovšetkým mastných látok na kovových materiáloch. Až na výnimky je ho možné použiť na všetky typy mazív a olejov. Kompletný systém pozostáva z detektora Recognoil 2W, softvéru a tabletu. Na vyhodnotenia kvality povrchu nie je potrebné použiť PC, zariadenie totiž disponuje audio-vizuálnou signalizáciou nastavených limitov.


Slúži na drvenie a jemné mletie elastických, vláknitých a heterogénnych materiálov ako: odpad, plasty, papier, guma, textil, polyméry, káble, rastlinné materiály, lepenka, lignit, materiálové zmesi, neželezné kovy. Mlyn disponuje technológiou, ktorá umožňuje súčasne dve operácie - strih aj rez. Pri prevádzke s cyklónovou sacou kombináciou je mlyn vhodný pre mletie ľahkých materiálov alebo menších množstiev vzorky.


MKP softvér ANSYS zakúpený z projektu #CEDITEKII je určený pre výpočtové modelovanie pre výučbu (ANSYS Academic Teaching Mechanical) ako aj pre výskumnú činnosť (ANSYS Academic Research Mechanical). Aktuálne využívame verziu 2021 R2.