Facebook Youtube Instagram

Konferencie

Medzinárodná konferencia MMS 2021, Bardejovské kúpele, Slovensko

Aktívna účasť na konferencii Opens external link in new windowMachine Modelling and Simulations 2021 (13 September - 15 September 2021)


Medzinárodná konferencia ICTAC2020, Varšava, Poľsko

Initiates file downloadOnline účasť na medzinárodnej konferencii Opens external link in new window17th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry: 29 Aug. – 02 Sept. 2021, online conference


Medzinárodná konferencia ACEX2021, Malta