Facebook Youtube Instagram

Projekt CEDITEK II

Názov projektu: Rozvoj a podpora výskumno - vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK.

Akronym: "CEDITEK II"

Kód ITMS projektu: 313011W442