Facebook Youtube Instagram

Rozdelenie KNMVM podľa funkčných miest

Vedúci katedry
prof. Ing. Jan Krmela, Ph.D.

 

Zástupca vedúceho katedry

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

 

Funkčné miesto profesor 

prof. Ing. Jan Krmela, Ph.D.

 

Funkčné miesto docent 

doc. Mgr. Ivan Kopal, PhD.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

 

Odborní asistenti 

Ing. Petra Dubcová, PhD.

Ing. Alžbeta Bakošová, PhD.

 

Doktorandi:

Ing. Marek Makúch