Facebook Youtube Instagram

Rozdelenie KMI podľa funkčných miest

Vedúca katedry 

doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.


Funkčné miesto docent 

doc. Ing. Ján Vavro, PhD.

doc. Ing. Jela Legerská, PhD.

doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.

 

Odborní asistenti 

Ing. Andrej Dubec, PhD.

Ing. Mariana Janeková, PhD.

Ing. Daniela Koštialiková, PhD.

Mgr. Silvia Koišová

Mgr. Peter Šipoš

MgA. Soňa Šťastná Zajacová, PhD.

 

Doktorandi:

Ing. Jana Kuricová

Ing. Lukáš Klimek

Ing. Miloš Taraba

Ing. Ľuboš Marček

Ing. Pavol Čerňava