Facebook Youtube Instagram

FPT v Púchove aktívne oslovuje širokú verejnosť

11.11.2017

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tento rok zaznamenala zvýšený záujem o štúdium na jej fakultách. Možnosti štúdia na Fakulte priemyselných technológií (FPT) v Púchove boli potencionálnym študentom prezentované na V. ročníku veľtrhu Gaudeamus, ktorý sa konal 27. - 28. septembra 2017 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Súčasťou veľtrhu bol sprievodný program v podobe prednášok a kariérny a poradenský servis.

 

V dňoch 10. - 12. októbra 2017 bola FPT v Púchove súčasťou už XXI. ročníka veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC v Bratislave. Veľtrh ponúkal návštevníkom možnosť diskusie s odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov a každoročne sa na ňom zúčastní 10 až 12 tisíc študentov. Prezentovali sa tu slovenské a zahraničné vysoké školy a univerzity, vzdelávacie inštitúcie a zamestnávatelia. Informácie o vzdelávaní a profesiách boli určené najmä pre stredoškolákov, postgraduálnych študentov ale aj čerstvých absolventov. V dňoch 31. 10 - 03. 11. 2017

 

FPT v Púchove rovnako aktívne prezentuje vysokoškolské štúdium v Púchove na XXIV. ročníku veľtrhu Gaudeamus v Brne.

 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove sa každoročne aktívne zapája do prípravy verejných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Organizuje "Opens external link in new windowDni otvorených dverí a Dni vedy a techniky" v termíne 07. - 09. 11. 2017 na FPT v Púchove a "Opens external link in new windowVečer výskumníka", ktorý sa uskutoční dňa 08. 11. 2017 v Župnom dome v Púchove.

K dispozícií budú prednášky, pútavé praktické ukážky a prístupné budú aj laboratória, v ktorých sa nachádzajú prístroje a zariadenia Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov (CEDITEK). Už III. ročník podujatia "Večer výskumníka" v Župnom dome v Púchove fakulta organizuje v spolupráci s Mestom Púchov, Gymnáziom Púchov, Strednou odbornou školou Púchov a Centrom voľného času Včielka Púchov.

 

FPT v Púchove sa takto pokúša zvyšovať povedomie verejnosti pri vnímaní vedy a techniky, popularizovať a prezentovať výsledky výskumu a vzbudiť tak záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, ktorých absolventi sú v praxi stále viac žiadaní.

 

Presný program podujatí:

Opens external link in new windowDni otvorených dverí a Dni vedy a techniky,

Opens external link in new windowVečer výskumníka.
Návrat na aktuality