Facebook Youtube Instagram

Dni otvorených dverí a Dni vedy a techniky

Tak, ako každý rok v rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku", aj v akademickom roku 2017/2018 otvorila Fakulta priemyselných technológií (FPT) v Púchove svoje brány širokej verejnosti v rámci podujatí "Dni otvorených dverí" a "Dni vedy a techniky", ktoré sa tento rok konali v termíne od 7.11. do 9.11. 2017. Návštevníci, ktorí využili možnosť "nazrieť" do priestorov fakulty, sa mohli v týchto dňoch nielen zúčastniť zaujímavých prednášok, ale aj sami zapojiť do jednoduchých experimentov. Pracovníci a študenti fakulty si pre návštevníkov pripravili pútavý program z výskumných oblastí charakteristických pre FPT, ako sú modelovanie, 3D tlač, mikroskopia, plazma, chémia, mechanika, recyklácia, rôzne druhy materiálov (kompozity, plasty, sklo, textil...) a mnohé ďalšie.