Večer výskumníka (VV) v Župnom dome v Púchove (2017 - 2015)
Večer výskumníka 2017

V rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku" sa konal už tretí ročník zaujímavého podujatia Opens external link in new window"Večer výskumníka" v Župnom dome v Púchove, ktoré organizovala Fakulta priemyselných technológií (FPT), mesto Púchov, Gymnázium Púchov, SOŠ Púchov a CVČ Včielka Púchov.

V stredu 08. 11. 2017 sa vedychtiví návštevníci mohli zúčastniť na pútavom Opens external link in new windowprograme, ktorý si pripravili pedagógovia a študenti škôl zapojených do tohto podujatia. Popri zaujímavých prednáškach z oblastí životného prostredia, apiterapie, 3D modelovania a tlače, astronómie či biomasy, mohli návštevníci vidieť aj praktické ukážky 3D tlače, robota či chemických a fyzikálnych pokusov. O umelecký a estetický zážitok sa postarala netradičná virtuálna módna show.Večer výskumníka 2016

Dňa 10. 11. 2016 sa uskutočnil v Župnom dome v Púchove  2. ročník významnej akcie FPT, a to Večer výskumníka alebo veda nás baví. Spoločný Opens external link in new windowprogram pripravili pedagógovia a študenti z FPT v Púchove a pedagógovia a žiaci z Gymnázia v Púchove. Akcia sa stretla s mimoriadnym ohlasom. Návštevníci tohto večera si mohli vypočuť zaujímavé prednášky z oblasti výpočtového modelovania, z tajomstiev materiálov okolo nás, ako aj skúsenosti z astronómie, prednášky o inom pohľade na potraviny a pod. Veľký záujem mali malí aj veľkí návštevníci o experimenty z fyzikálnej kuchyne a ukážky z 3D tlače. 

 

Organizátormi podujatia sú riešitelia projektu KEGA č. 006TnUAD-4/2014

 

 Večer výskumníka 2015

Dňa 12. 11. 2015 sa v priestoroch Župného domu Púchov uskutočnilo podujatie

 

Initiates file downloadVečer Výskumníka alebo veda nás baví

 

Na podujatí boli predstavené zaujímavé prednášky, po skončení ktorých bol priestor vyhradený na diskusiu medzi zúčastnenými prednášajúcimi a verejnosťou, ktorá sa mohla podujatia zúčastniť. FPT v Púchove takto prestavuje a približuje svoje odborné aktivity občanom Púchovského regiónu. Podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta Púchov. 

 

Organizátormi podujatia sú riešitelia projektu KEGA č. 006TnUAD-4/2014

 

 

Fotografie: Z. Návojová; Ing. Mário Vančo

AIS E-learning Webmail Kontakty