Facebook Youtube Instagram

Katedra numerických metód a výpočtového modelovania (KNMVM)

Katedra numerických metód a výpočtového modelovania má vo svojom portfóliu výpočtové modelovanie rôznych konštrukčných celkov a technických častí. Zameriava sa na metódu konečných prvkov s použitím softvérových systémov Ansys, Adina a programov MSC s podporou softvérov SolidWorks a Matlab. Ide najmä o výpočty deformačno-napäťových stavov, teplotných polí a modálne analýzy konštrukcií z kovových materiálov, kompozitov a polymérov. Súčasťou výskumnej činnosti je stanovenie materiálových parametrov z experimentov pre účely výpočtov a parametrov konštitutívnych modelov správania sa hyperelastických materiálov. Neurónové siete sa používajú na spracovanie výsledkov a predikciu dát, ďalej sa jedná o implementáciu mechaniky tuhých telies, pružnosti a pevnosti a ďalších oblastí vedeckého výskumu s cieľom získať kvalitné výsledky z výpočtových modelovaní pre potreby praxe a výskumné účely.