Facebook Youtube Instagram

Členovia

1.)    Zástupcovia Fakulty priemyselných technológií v Púchove

 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. (predseda)
 • prof. Ing. Jan Krmela, Ph.D.
 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • prof. Ing. Ján Vavro, CSc.
 • doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.
 • doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.
 • Ing. Andrea Feriancová, PhD.

2.)    Zástupcovia zamestnávateľov        

 • Ing. Daniela Bystrická (Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o.)
 • Ing. Ľuboš Novosad - Continental Matador Rubber, s.r.o. 

3.)    Zástupcovia študentov

 • Bc. Martin Sovík
 • Diana Janíčková