Facebook Youtube Instagram

Členovia

1.)    Zástupcovia Fakulty priemyselných technológií v Púchove

  • doc. Ing. Ján Vavro, PhD. (predseda)
  • prof. Ing. Jan Krmela, Ph.D.
  • doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
  • doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.
  • doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.

2.)    Zástupcovia zamestnávateľov        

  • Ing. Ivan Kováč, PhD. (Continental Matador Rubber, s.r.o., TC Púchov)

3.)    Zástupcovia študentov

  • Matej Rojko