Facebook Youtube Instagram

II. Rada

pre študijný program:

  • Počítačová podpora materiálového inžinierstva (I. stupeň)