Facebook Youtube Instagram

Aktivity a podujatia

Foto: Ing. Róbert Janík, PhD.,

 

Naša Fakulta priemyselných technológií v Púchove a Spojená škola Púchov pripravili vo vzájomnej spolupráci druhý ročník podujatia, ktoré bolo lahôdkou pre všetkých milovníkov módy a výtvarných, odvážnych kreácií. V priestoroch púchovského divadla sa na móle predstavili so svojimi tematickými odevnými kolekciami študenti obidvoch škôl a potvrdili, že sú nielen talentovanými tvorcami, ale svoje originálne modely dokážu aj na profesionálnej úrovni odprezentovať. Spestrením programu boli hudobné vystúpenia žiakov ZUŠ a strhujúce tanečné choreografie dievčat z CVČ Včielka.Program Módnej show vyvrcholil veľkolepou prezentáciou kolekcií absolventov našej fakulty. Ing. Karolína Agricolová sa predstavila s víťaznou kolekciou spoločenských šiat, s ktorou získala hlavnú cenu súťaže Módny návrhár 2020 a Bc. Ján Kopčák očaril všetkých prítomných svojou kolekciou nádherných svadobných šiat.Ďakujeme všetkým tvorcom, koordinátorom, modelkám, modelom a ostatným účinkujúcim za krásny a strhujúci zážitok. Všetkým, ktorí prijali pozvanie a prišli, ďakujeme za podporu a výnimočnú atmosféru, ktorú svojou prítomnosťou pomohli vytvoriť.

Text: prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.


Foto: Ing. Róbert Janík, PhD., Mgr. art. Peter Ďuriš

 

V prvých júnových dňoch okolie našej fakulty nezvyčajne ožilo. O netradičné zakončenie letného semestra v študijnom programe Textilná technológia a návrhárstvo v koncepte „Open air“ sa postarali vyučujúci a študenti, ktorí prezentovali svoje práce z predmetov Základy navrhovania, Priemyselný dizajn, Technológia výroby materiálov a Väzby pletenín. Študentky 2. ročníka si svoje projekty predstavili v priestoroch FPT, ale prvý ročník sa už presťahoval na čerstvý vzduch. Nahliadnutie do tvorivých procesov vzniku nápadov si nenechala ujsť naša pani dekanka  prof. Ing.Darina Ondrušová, PhD., ktorá ocenila samostatnosť a kreativitu študentov a povzbudila ich k ďalšej aktívnej práci.

Všetci sme sa stretli po dlhom online vyučovaní a zhodnotili, ako sa nám podarilo splniť úlohy a riešiť rôzne problémy hlavne v technologickom spracovaní, ktoré bolo vďaka absencii praktických cvičení v škole viac než náročné. Témy Mikrokozmos, Architektúra, Chránim seba, neohrozujem druhých, Recyklácia rezonovali rôznym spôsobom prostredníctvom originálnych a nevšedných spracovaní v modeloch, odevných doplnkoch a výsledných posteroch. Záver už tradične patril módnej prehliadke. Bez možností skúšania a cvičenia vopred sme sa ju rozhodli urobiť bez obecenstva a divákov ako video záznam, ktorý predstavíme na našej stránke.

Text: PaedDr. Ľubica Mrvová

14. 06. 2021

Foto: Mgr. art. Peter Ďuriš


Foto: Ing. Róbert Janík, PhD.

 

Mladí návrhári z Oddelenia priemyselného dizajnu sa predstavujú pravidelne verejnosti aj v priestoroch svojho výtvarného ateliéru. V nadväznosti na naše kultúrne a remeselné tradície vytvorili originálne práce, ktoré nie sú len prechodnými módnymi odozvami na folklór, ale hľadajú nadčasové uplatnenie v modernom dizajne. Ich prezentácia je malým nahliadnutím do procesu vzniku  odevov, textilných obrazov, odevných a interiérových doplnkov aj textilných dezénov.

Príjemné, neformálne stretnutie bolo príležitosťou pre dialógy a zaujímavé podnety nielen pre študentov, ale aj prítomných hostí, medzi ktorými sme privítali dekanku fakulty prof. Ing. Darinu Ondrušovú, PhD., prodekanku Ing. Danu Bakošovú, PhD., garantku oddelenia doc. Ing. Vladímíru Krmelovú, PhD., vyučujúcich, rodičov aj študentov z ostatných odborov.

Text: PaedDr. Ľubica Mrvová

24. 02. 2020


Foto: Ing. Róbert Janík, PhD.

 

Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo, Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Semestrálne a bakalárske práce študentov sú vždy zavŕšením jednej tvorivej etapy, kde sa prezentujú kolekcie modelov, odevných alebo bytových doplnkov, ale aj inšpirácia, úvahy a postupy, ktoré viedli k výsledku. Naznačujú tak zameranie  jednotlivých individuálnych projektov v rámci zadania spoločnej témy a smerovanie končiacich študentov k ďalšiemu pôsobeniu a uplatneniu. Vernisáž s módnou prehliadkou: 23. 5. 2019 o 17.00.


Foto: Ing. Róbert Janík, PhD.

 

8. marec bol nielen sviatkom žien, ale všetkých, ktorí zavítali do Slovenského inštitútu vo Varšave na otvorenie výstavy Magia tkanin / Čaro textilu. Pripravili ju študenti a vyučujúci Oddelenia priemyselného dizajnu KMI, programu Textilná technológia a návrhárstvo FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne. V koncepcii výstavy sa prejavila rôznorodosť a pestrosť spracovania zadaní, kde sa prelínali odkazy na naše kultúrne dedičstvo s témami modernými a aktuálnymi. Návštevníkov zaujali jednotlivé projekty - vystavené odevy, odevné a interiérové doplnky, šperky, textilné obrazy a návrhy dezénov. Na vernisáži výstavy privítal všetkých prítomných a hostí zo zastupiteľských úradov riaditeľ Slovenského inštitútu Adrián Kromka a odovzdal slovo rektorovi TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD., dekanke FPT prof. Ing. Darine Ondrušovej, PhD a kurátorke výstavy PaedDr. Ľubici Mrvovej. Už tradičným milým zakončením a príťažlivým programom večera bola prehliadka sviežich, extravagantných, ale aj elegantných modelov, ktoré predviedli naše šarmantné študentky.

Text: PaedDr. Ľubica Mrvová 12. 03. 2019


Vernisáž semestrálnych prác študentov OPD KMI (ZS 2019)

Foto: Ing. Róbert Janík, PhD. 

 

Výstava je akoby momentom, keď zavíta milý hosť na návštevu. Chceme mu predložiť štedré menu a pripraviť všetko tak, aby si v príjemnej atmosfére všetko vychutnal. Ukázať to najlepšie, čo doma máme. Pre študentov a pedagógov je to moment, keď sa ukončí určitá etapa práce, kde výsledky vznášajúce sa dlho v hmle neurčitosti nadobudnú konkrétny rozmer. Témy sú vždy novou výzvou, ktorá dáva priestor na vždy iný , tvorivý a nápaditý proces. Na vernisáži po obhajobách semestrálnych prác v priestoroch ateliéru FPT dňa 16. 1. 2019 si tieto výsledky mohli pozrieť návštevníci, študenti, vyučujúci a navzájom si vymeniť postrehy, myšlienky, dopovedať to, čo bolo v prácach naznačené. Už tradičným milým hosťom bola pani dekanka prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.

 

Text: PaedDr. Ľubica Mrvová

21. 01. 2018


Foto: Ing. Mário Vančo

 

V piatok 19. 10. 2018 sa študenti Bc. štúdia Oddelenia priemyselného dizajnu spolu s vyučujúcou PaedDr. Ľubicou Mrvovou a doktorandom Ing. Máriom Vančom zúčastnili exkurzie, ktorá smerovala na výstavisko Danubiana. Popri expozíciách LADISLAV BIELIK - 50 ROKOV PO..., JÁN ŤAPÁK - V SRDCI a ďalších, sa na výstavisku konal aj 5. ročník medzinárodného trienále textilu - TEXTILE  ART OF TODAY.

Trienále predstavovalo prehliadku profesionálnej a študentskej tvorby v oblasti textilu a mäkkých materiálov. Nakoľko sa textilné materiály a technológie vyvíjajú veľmi dynamicky, cieľom expozície bolo prezentovať tento vývoj a poukázať na prepojenie vedy a umenia. Bolo možné vidieť 121 diel z 5 kontinentov, kde autori pracovali s presahom aj do iných médií, využívali nové technológie, materiály a reflektovali na aktuálne dianie vo svete. Po 1. krát mali návštevníci možnosť pozrieť si diela spracované technológiou virtuálnej reality vo forme virtuálneho vesmíru.

Text: Ing. Mário Vančo

24. 10. 2018


Foto: Ing. Mário Vančo

 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne a Stredná odborná škola Púchov pripravili vo vzájomnej spolupráci podujatie, ktoré bolo lahôdkou pre všetkých milovníkov módy a výtvarných, odvážnych kreácií. V priestoroch Divadla sa na móle predstavili so svojimi tematickými modelovými kolekciami študenti obidvoch škôl a potvrdili, že sú nielen talentovými tvorcami, ale dokážu zažiariť aj v neľahkých rolách šarmantných modeliek a modelov aj v často náročných choreografiách. Po úvodnej virtuálnej prehliadke sa prihovorili prítomným prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., dekanka fakulty a Ing. Lenka Jancíková, riaditeľka SOŠ a vzápätí mohol divákov strhnúť rytmus hudby, farieb, svetiel, obrazov  a nevšedných odevných tvarov. Futuristicko – magické modely s dômyselnými optickými efektami, športové a pohodlné odevy na voľný čas, kolekcie inšpirované folklórom boli malou ochutnávkou sviežej módy, ktorá vzniká v ateliéroch a dielňach týchto škôl. Mladú tvorbu vystriedali elegantné modely tradičných púchovských firiem so zárukou kvality a nadčasovosti - Odemy a Makyty. Spestrením programu bolo vystúpenie tanečnej skupiny Vivas. Slovo dostali aj dve absolventky škôl, Katarína Drábiková a Ing. Mária Gavendová, ktoré  prekvapili svojimi nápaditými kolekciami a záver patril už tradične elegantným aj extravagantným spoločenským odevom.

Po skončení show si všetci prítomní a vzácni hostia, medzi ktorých patril aj doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD v Trenčíne, Mgr. Ratislav Henek, primátor mesta Púchov s manželkou a Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina, mali možnosť pozrieť výstavu semestrálnych prác študentov ŠP Textilná technológia a návrhárstvo vo foyeri divadla. Pri malej recepcii  v príjemnej atmosfére mohli všetci ešte prehodnotiť a zdieľať svoje dojmy z tohto vydareného podujatia

Text: PaeDr. Ľubica Mrvová


Foto: Ing. Mário Vančo

 

V stredu 25. 04. 2018 sa na Fakulte priemyselných technológií v Púchove uskutočnili obhajoby semestrálnych prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu. Práce obhajovali študenti 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia.

Prváci prezentovali svoje práce z predmetov Priemyselný dizajn s témou Bytový doplnok - Svietidlo a Základy navrhovania s témou Geometria-Štruktúra.

Druháci prezentovali práce z predmetu Základy navrhovania s témou Svetlo. Študenti obhajovali a prezentovali svoje inšpiračné zdroje, návrhy, technické riešenia, výber materiálov, postupy výroby a hotové modely šiat, odevov a bytových doplnkov.

Vzniklo množstvo rôznych výtvarných objektov, ktoré budú prezentované aj na módnej prehliadke Fashion Show, ktorá sa uskutoční 10. 05. 2018 v Divadle Púchov o 18:00.

Text: Ing. Mário Vančo

30. 04. 2018


Foto: Ing. Mário Vančo

Initiates file downloadPozvánka: Prezentácia prác študentov "Zimný semester" 

Už tradične po ukončení zimného semestra prezentujú študenti svoje semestrálne práce v priestoroch výtvarného ateliéru. Témy a zadania sú vždy iné, ale nemení sa úloha vystaviť svoje práce a porozprávať o ich vzniku pred spolužiakmi, vyučujúcimi a hosťami. Tento krát si so záujmom vypočuli obhajoby študentov doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD., Ing. Jela Legerská, PhD., PaedDr. Ľubica Mrvová, Ing. Mário Vančo, Ing. Mária Gavendová a Ing. Matej Drobný, PhD. Prítomní hodnotili práce študentov, zaujímavosť a pestrosť nápadov a odporučili ďalšie možnosti skvalitnenia prác a hľadania nových postupov. Témy "Odev náš každodenný, ihlou maľovaný", "Dezény", "Textilný obraz -architektúra" , "Obrázok -tenerifa", "Tkaný vankúšik", "Háčkovaná kabela", atď. ponúkali veľa podnetov na zamyslenie aj stvárnenie - či už výtvarné, alebo technologické. Vernisáž prác, ktorá nasledovala v odpoludňajších hodinách bola miestom, kde sa pri neformálnych rozhovoroch a príjemnej atmosfére uzavrela táto zaujímavá kapitola nášho tvorivého života.

Text: PaedDr. Ľubica Mrvová

26. 01. 2018


Foto: Martin Supek - MatoStudio.eu

 

Dňa 10. 05. 2017 sa v ateliéri 601 Oddelenia priemyselného dizajnu (OPD) Fakulty priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne uskutočnila prezentácia semestrálnych prác letného semestra študentov bakalárskeho študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo. Študenti pracovali podľa zadaných tém v predmetoch Základný ateliér, Priemyselné technológie 1, Vzorovanie a väzby pletenín a Priemyselný dizajn. Prezentácia zavŕšila tvorivé úsilie študentov a pedagógov v jednotlivých ročníkoch. Niesla sa v priateľskej atmosfére, pri ktorej študenti priblížili svoj inšpiračný zdroj, postupy a zámery práce, jednotlivé modely a odpovedali na otázky z danej problematiky. Zúčastnení pedagógovia Ing. Jela Legerská PhD, PaedDr. Ľubica Mrvová a milí hostia - vedúca katedry MI prof. Ing. Františka Pešlová, PhD., doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD., Ing. Róbert Janík, PhD. prejavili záujem o práce, hodnotili svojimi postrehmi pripravenosť, originálnosť a koncepčnosť jednotlivých projektov. Svojou prítomnosťou potešila prítomných pani dekanka fakulty prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD, ktorá ocenila originalitu prác, poďakovala študentom za prejavené úsilie a popriala všetkým veľa inšpiračných a tvorivých síl.

Text: PaedDr. Ľubica Mrvová

15. 05. 2017


Fotografie: doc. Ing. Jan Krmela, Ph.D.; Mgr. Milada Vargová

 

Príjemnou bodkou za uplynulým školským rokom bola vernisáž prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo spojená s prehliadkou modelov. Na pôde Divadla Púchov sa prezentovali po vlaňajšej výstave v Župnom dome prvý krát. Výstava zaznamenala výsledky tvorivého úsilia v semestrálnych a bakalárskych prácach a priniesla zaujímavé pohľady a riešenia zadaných tém v jednotlivých ročníkoch.

Módnu prehliadku otvoril emotívny hudobný vstup Ing. Mateja Drobného, PhD. a Daniely Sadloňovej. Prítomným sa prihovorili riaditeľka divadla Mgr. Milada Vargová, dekanka FPT prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. a PaedDr. Ľubica Mrvová.

V temperamentnom úvode predviedli naše pekné študentky a študenti kolekciu odvážnych a originálnych modelov 1. ročníka "Druhý život pánskej košele/recyklácia", zasnívať sa mohli prítomní pri kolekcii "Z orieška pre Popolušku", ktorú tvorili rozprávkové spoločenské šaty od študentiek 2. ročníka.

Záver patril elegantným spoločenským modelom našej vlaňajšej absolventky Bc. Kataríny Bublákovej. Vernisáž v príjemnej atmosfére bola príležitosťou stretnutia sa všetkých, ktorí túto pestrú akciu pripravovali od študentov, pedagógov a zamestnancov, hostí, priateľov a známych, po návštevníkov, ktorí nešetrili slovami uznania na adresu vydareného podujatia.

 

Text: PaeDr. Ľubica Mrvová