Aktivity 

 

Foto: Ing. Róbert Janík, PhD.


8. marec bol nielen sviatkom žien, ale všetkých, ktorí zavítali do Slovenského  inštitútu vo Varšave na otvorenie výstavy Magia tkanin / Čaro textilu. Pripravili ju študenti a vyučujúci Oddelenia priemyselného dizajnu KMI, programu Textilná technológia a návrhárstvo FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne. V koncepcii výstavy sa prejavila rôznorodosť a pestrosť spracovania zadaní, kde sa prelínali odkazy na naše kultúrne dedičstvo s témami modernými a aktuálnymi. Návštevníkov zaujali jednotlivé projekty - vystavené odevy, odevné a interiérové doplnky, šperky, textilné obrazy a návrhy dezénov. Na vernisáži výstavy privítal všetkých prítomných a hostí zo zastupiteľských úradov riaditeľ Slovenského inštitútu Adrián Kromka a odovzdal slovo rektorovi TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD., dekanke FPT prof. Ing. Darine Ondrušovej, PhD a kurátorke výstavy PaedDr. Ľubici Mrvovej. Už tradičným milým zakončením a príťažlivým programom večera bola prehliadka sviežich, extravagantných, ale aj elegantných modelov, ktoré predviedli naše šarmantné študentky.

Text: PaedDr. Ľubica Mrvová

12. 03. 2019


Vernisáž semestrálnych prác študentov OPD KMI (ZS 2019)

 

Foto: Ing. Róbert Janík, PhD. 

 

Výstava je akoby momentom, keď zavíta milý hosť na návštevu. Chceme mu predložiť štedré menu a pripraviť všetko tak, aby si v príjemnej atmosfére všetko vychutnal. Ukázať to najlepšie, čo doma máme. Pre študentov a pedagógov je to moment, keď sa ukončí určitá etapa práce, kde výsledky vznášajúce sa dlho v hmle neurčitosti nadobudnú konkrétny rozmer. Témy sú vždy novou výzvou, ktorá dáva priestor na vždy iný , tvorivý a nápaditý proces. Na vernisáži po obhajobách semestrálnych prác v priestoroch ateliéru FPT dňa 16. 1. 2019 si tieto výsledky mohli pozrieť návštevníci, študenti, vyučujúci a navzájom si vymeniť postrehy, myšlienky, dopovedať to, čo bolo v prácach naznačené. Už tradičným milým hosťom bola pani dekanka prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.

 

Text: PaedDr. Ľubica Mrvová

21. 01. 2018


 

Foto: Ing. Mário Vančo

 

V piatok 19. 10. 2018 sa študenti Bc. štúdia Oddelenia priemyselného dizajnu spolu s vyučujúcou PaedDr. Ľubicou Mrvovou a doktorandom Ing. Máriom Vančom zúčastnili exkurzie, ktorá smerovala na výstavisko Danubiana. Popri expozíciách LADISLAV BIELIK - 50 ROKOV PO..., JÁN ŤAPÁK - V SRDCI a ďalších, sa na výstavisku konal aj 5. ročník medzinárodného trienále textilu - TEXTILE  ART OF TODAY.

Trienále predstavovalo prehliadku profesionálnej a študentskej tvorby v oblasti textilu a mäkkých materiálov. Nakoľko sa textilné materiály a technológie vyvíjajú veľmi dynamicky, cieľom expozície bolo prezentovať tento vývoj a poukázať na prepojenie vedy a umenia. Bolo možné vidieť 121 diel z 5 kontinentov, kde autori pracovali s presahom aj do iných médií, využívali nové technológie, materiály a reflektovali na aktuálne dianie vo svete. Po 1. krát mali návštevníci možnosť pozrieť si diela spracované technológiou virtuálnej reality vo forme virtuálneho vesmíru.

Text: Ing. Mário Vančo

24. 10. 2018


Foto: Ing. Mário Vančo

 

V stredu 25. 04. 2018 sa na Fakulte priemyselných technológií v Púchove uskutočnili obhajoby semestrálnych prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu. Práce obhajovali študenti 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia.

Prváci prezentovali svoje práce z predmetov Priemyselný dizajn s témou Bytový doplnok - Svietidlo a Základy navrhovania s témou Geometria-Štruktúra.

Druháci prezentovali práce z predmetu Základy navrhovania s témou Svetlo. Študenti obhajovali a prezentovali svoje inšpiračné zdroje, návrhy, technické riešenia, výber materiálov, postupy výroby a hotové modely šiat, odevov a bytových doplnkov.

Vzniklo množstvo rôznych výtvarných objektov, ktoré budú prezentované aj na módnej prehliadke Fashion Show, ktorá sa uskutoční 10. 05. 2018 v Divadle Púchov o 18:00.

Text: Ing. Mário Vančo

30. 04. 2018


Foto: Ing. Mário Vančo

Initiates file downloadPozvánka: Prezentácia prác študentov "Zimný semester" 

Už tradične po ukončení zimného semestra prezentujú študenti svoje semestrálne práce v priestoroch výtvarného ateliéru. Témy a zadania sú vždy iné, ale nemení sa úloha vystaviť svoje práce a porozprávať o ich vzniku pred spolužiakmi, vyučujúcimi a hosťami. Tento krát si so záujmom vypočuli obhajoby študentov doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD., Ing. Jela Legerská, PhD., PaedDr. Ľubica Mrvová, Ing. Mário Vančo, Ing. Mária Gavendová a Ing. Matej Drobný, PhD. Prítomní hodnotili práce študentov, zaujímavosť a pestrosť nápadov a odporučili ďalšie možnosti skvalitnenia prác a hľadania nových postupov. Témy "Odev náš každodenný, ihlou maľovaný", "Dezény", "Textilný obraz -architektúra" , "Obrázok -tenerifa", "Tkaný vankúšik", "Háčkovaná kabela", atď. ponúkali veľa podnetov na zamyslenie aj stvárnenie - či už výtvarné, alebo technologické. Vernisáž prác, ktorá nasledovala v odpoludňajších hodinách bola miestom, kde sa pri neformálnych rozhovoroch a príjemnej atmosfére uzavrela táto zaujímavá kapitola nášho tvorivého života.

Text: PaedDr. Ľubica Mrvová

26. 01. 2018


Foto: Martin Supek - MatoStudio.eu

 

Dňa 10. 05. 2017 sa v ateliéri 601 Oddelenia priemyselného dizajnu (OPD) Fakulty priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne uskutočnila prezentácia semestrálnych prác letného semestra študentov bakalárskeho študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo. Študenti pracovali podľa zadaných tém v predmetoch Základný ateliér, Priemyselné technológie 1, Vzorovanie a väzby pletenín a Priemyselný dizajn. Prezentácia zavŕšila tvorivé úsilie študentov a pedagógov v jednotlivých ročníkoch. Niesla sa v priateľskej atmosfére, pri ktorej študenti priblížili svoj inšpiračný zdroj, postu