Facebook Youtube Instagram

Oznam o konaní doplňujúcich volieb

22.09.2022
  • Doplňujúce voľby do AS TnUAD v Trenčíne za študentskú časť FPT v Púchove sa budú konať 11. a 12. októbra od 8:00 do 14:00 hod. na dekanáte FPT v Púchove.
  • Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FPT v Púchove sa budú konať dňa 12. októbra od 08:00 do 14:00 hod. na dekanáte FPT v Púchove.

    Bližšie informácie nájdete Opens external link in new windowna odkaze tu
    Návrat na aktuality