Facebook Youtube Instagram

Akademický senát (AS)Aktuálne oznamy a dokumenty

Oznam: za členku študentskej časti FPT v Púchove pre AS TnUAD v Trenčíne bola zvolená: Bc. Oľga Novosádová.


Dokumenty: