Facebook Youtube Instagram

Akademický senát (AS)V dňoch 11. 10. - 12. 10. 2022 prebehli na FPT v Púchove doplňujúce voľby do AS TnUAD za študentskú časť. Do Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka boli zvolení navrhnutí kandidáti - Ing. Silvia Ďurišová a Bc. Patrícia Matušíková.

 

Dňa 12. 10. 2022 prebehli na FPT v Púchove doplňujúce voľby do AS FPT za študentskú časť. Do Akademického senátu Fakulty priemyselných technológií v Púchove bol zvolený navrhnutý kandidát Bc. Damián Štefanec.


Dokumenty: