Facebook Youtube Instagram

Máj - (prih)Lášky čas

29.05.2020

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

 

Info. pre študentov - bakalárske

Info. pre študentov - inžinierske

 

Blížia sa prvé termíny podania prihlášok!

 

 
Návrat na aktuality