Facebook Youtube Instagram

Ponuka bakalárskych študijných programov  • Po kliknutí na obrázok príslušného študijného odboru sa zobrazí plagát.
  • Všetky plagáty je možné jedným kliknutím stiahnuť Opens external link in new windowTU.
  • Leták bakalárskeho štúdia sa nachádza pod obrázkom "Ďalšie informácie".

Všetkým uchádzačom na našej fakulte, ktorí splnia podmienky prijatia a zapíšu sa na štúdium, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.