Akreditovaný študijný odbor (ŠO) 36. StrojárstvoAbsolventi získajú základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Získajú základné vedomosti o chemickom zložení a štruktúre kovových aj nekovových materiálov, ako aj schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností, hodnotení štruktúry materiálov a vedia pracovať so skúšobnými zariadeniami.

 

Absolventi získajú vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania a experimentálneho hodnotenia vlastností rôznych druhov technických materiálov. Získajú tiež vedomosti z oblasti skúmania vplyvov technologických procesov výroby materiálov na životné prostredie, s dôrazom na procesy vývoja nových progresívnych technológií a materiálov, recyklačných a remediačných technológií hlavných druhov priemyselných odpadov a zavádzanie máloodpadových a bezodpadových technológií do praxe.

 

Absolventi získajú potrebné vedomosti z numerickej analýzy a simulácie technologických procesov, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia súčiastok z technických materiálov, s cieľom ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Majú základné vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania, degradácie a experimentálneho hodnotenia vlastností rôznych druhov technických materiálov.

 

Absolventi bakalárskeho štúdia v rámci študijného programu textilná technológia a návrhárstvo v odbore 5.2.26 materiály získajú vedomosti z priemyselných, gumárenských, textilných a sklárskych technológií v spojitosti s návrhom dizajnu finálneho výrobku. Nájdu uplatnenie vo všetkých sférach textilného a priemyselného dizajnu, ako i v oblasti základných technológií, návrhárstva, vývoja a výskumu. Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.

 

  • Materiály a technológie pre automobilový priemysel - profesijne orientovaný bakalárskyštudijný program

 

Absolventi študijného programu Materiály a technológie pre automobilový priemysel  majú základné vedomosti o zložení, štruktúre a použití kovových a  nekovových materiálov, vedomosti z oblasti  výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov používaných v automobilovom priemysle. Vedia pracovať so skúšobnými zariadeniami, vedia hodnotiť štruktúru materiálov, získajú potrebné vedomosti z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov, ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Počas profesijne orientovaného štúdia je všeobecný prehľad rozšírený o praktické zručnosti a skúsenosti realizované výrobno-odbornou a profesijnou praxou v reálnom podnikovom prostredí. Absolventi sú plne pripravení na pôsobenie v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, technickej príprave a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva a kontroly ich kvality, alebo ako odborníci v konštrukčných kanceláriách  v oblasti automobilového priemyslu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30