Akreditované bakalárske študijné programyVšetky informácie nájdete v priloženom súbore; Aktualizované 14. 09. 2017

Materiálová technológia; denné (D) + externé (E); Bc.

Absolventi majú základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Získajú základné vedomosti o chemickom zložení a štruktúre kovových aj nekovových materiálov, ako aj schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností, hodnotení štruktúry materiálov a vedia pracovať so skúšobnými zariadeniami.

 

Materiálové inžinierstvo; denné (D) + externé (E); Bc.

Absolventi získajú vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania a experimentálneho hodnotenia vlastností rôznych druhov technických materiálov. Získajú tiež vedomosti z oblasti skúmania vplyvov technologických procesov výroby materiálov na životné prostredie, s dôrazom na procesy vývoja nových progresívnych technológií a materiálov, recyklačných a remediačných technológií hlavných druhov priemyselných odpadov a zavádzanie máloodpadových a bezodpadových technológií do praxe.

 

Počítačová podpora materiálového inžinierstva; denné (D) + externé (E); Bc.

Absolventi získajú potrebné vedomosti z numerickej analýzy a simulácie technologických procesov, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia súčiastok z technických materiálov, s cieľom ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Majú základné vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania, degradácie a experimentálneho hodnotenia vlastností rôznych druhov technických materiálov.

 

Textilná technológia a návrhárstvo; denné (D) + externé (E); Bc.

Absolventi bakalárskeho štúdia v rámci študijného programu textilná technológia a návrhárstvo v odbore 5.2.26 materiály získajú vedomosti z priemyselných, gumárenských, textilných a sklárskych technológií v spojitosti s návrhom dizajnu finálneho výrobku. Nájdu uplatnenie vo všetkých sférach textilného a priemyselného dizajnu, ako i v oblasti základných technológií, návrhárstva, vývoja a výskumu. Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31