Facebook Youtube Instagram

Laboratóriá a spolupráca s praxou

Laboratória fakulty - CEDITEK

Laboratória fakulty - CEDITEK

Prístrojové vybavenie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov bolo realizované vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja. ITMS: 26210120046

Prehľad laboratórií na FPT v Púchove

Partneri fakulty