Facebook Youtube Instagram

Zloženie

Fakultná odborová komisia (FOK) pre ŠO 36 Strojárstvo na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne:

 • prof. Ing. Ján VAVRO, PhD.; FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne - predseda
 • prof. Ing. Darina ONDRUŠOVÁ, PhD.; FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne
 • prof. RNDr. Mariana PAJTÁŠOVÁ, PhD.; FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne
 • doc. Ing. Ján VAVRO, PhD.; FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne
 • doc. Ing. Petra SKALKOVÁ, PhD.; FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne
 • doc. Ing. Vladimíra KRMELOVÁ, PhD.; FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne
 • doc. Ing. Jan KRMELA, PhD.; FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne
 • doc. Mgr. Ivan KOPAL, PhD.; FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne
 • doc. Ing. Jela LEGERSKÁ, PhD.; FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne
 • doc. Ing. Katarína MORICOVÁ, PhD,; FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne
 • doc. Mgr. Jana ŠULCOVÁ, PhD,; FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne
 • doc. Ing. Marta KIANICOVÁ, PhD.; FŠT TnUAD v Trenčíne
 • doc. Ing. Daniel KOTTFER, PhD., FŠT TnUAD v Trenčíne
 • prof. Ing. Milan SÁGA, PhD.; SjF ŽU Žilina
 • prof. Ing. Tatiana LIPTÁKOVÁ, PhD.; SjF ŽU Žilina