Facebook Youtube Instagram

25 rokov FPT v Púchove

Vo štvrtok, 4. novembra 2021 sa priestory našej fakulty naplnili slávnostnou atmosférou osláv 25. výročia jej založenia. Slávnostný program vyvrcholil odhalením pamätnej tabule venovanej vzácnemu človeku, zakladateľovi fakulty, Dr. h. c. Ing. Štefanovi Rosinovi, ktorý významným spôsobom prispel k rozvoju vedy, výskumu a vzdelanosti v púchovskom regióne.  

 

Initiates file downloadSlávnostný príhovor dekanky

 

Ďalšie zdroje: Opens external link in new windowpuchov.sk; Opens external link in new windowpuchovskenoviny.sk