Facebook Youtube Instagram

Beánie 2020

Dňa 21. 02. 2020 sa uskutočnil 21. ročník vysokoškolského plesu „Beánie 2020“ Fakulty priemyselných  technológií v Púchove na počesť novoprijatých študentov. Podujatie sa už tradične nieslo v znamení slávnostnej atmosféry, unikátnych tanečných výkonov a príjemných stretnutí so vzácnymi hosťami a s absolventmi našej fakulty. Tento fakultný ples má dlhoročnú tradíciu a aj tento raz sa konal v priestoroch KMK Restaurant na Lednických Rovniach. Skvelú atmosféru vdýchla tomuto podujatiu svojou prítomnosťou pani dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. Fakultné Beánie svojou účasťou poctili aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a prorektorka pre výchovu a vzdelávanie doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. O príjemnú atmosféru sa postarala moderátorská dvojica z radov našich absolventov Ing. Jana Kuricová a Ing. Richard Körmendy, ktorí nás sprevádzali celým večerom a podrobili našich prvákov aktu slávnostného prijatia do fakultnej rodiny. Výborná zábava a príjemná atmosféra trvala až do skorých ranných hodín.

Za toto úspešné a skutočne vydarené plesové podujatie patrí poďakovanie organizátorom plesu pod vedením Ing. Petry Kováčikovej, PhD. a Ing. Janky Kuricovej. Tešíme sa na ďalší ročník!