Slávnostné promócie 2019

 

V piatok 28. 06. 2019 sa v sále Divadla v Púchove uskutočnili slávnostné promócie absolventov Fakulty priemyselných technológií (FPT) v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne. Slávnosti sa zúčastnilo 31 absolventov bakalárskych študijných programov: Materiálové inžinierstvo, Materiálová technológia, Textilná technológia a návrhárstvo a Počítačová podpora materiálového inžinierstva a 34 inžinierov, absolventov študijného programu Materiálové inžinierstvo. Tohtoroční absolventi v prítomnosti hrdých rodičov, príbuzných, partnerov a priateľov si za prítomnosti p. prorektorky doc. Ing. Marty Kianicovej, PhD., akademických funkcionárov fakulty a vzácnych hostí – p. primátorky mesta Púchov JUDr. Kataríny Henekovej a predstaviteľov priemyselných podnikov, prevzali diplom z rúk dekanky prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD.

Absolventi inžinierskeho štúdia si tento rok spolu s vysokoškolským diplomom prevzali aj certifikát európskej akreditácie EUR-ACE, ktorý garantuje všeobecné spôsobilosti, odborné znalosti a praktické zručnosti absolventov pre zamestnanie so zárukou, že budú spĺňať najprísnejšie kritériá a medzinárodné štandardy kladené na kvalifikovaných inžinierov v rámci Európskej únie. Značka EUR-ACE je Európskou komisiou zahrnutá medzi “European Quality Labels”, takže akreditované študijné programy spĺňajú najvyššie európske štandardy kvality.

Na tohtoročných promóciách bol udelený tiež celý rad ocenení študentom s výnimočnými výsledkami. Za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby štúdia získala Ing. Jana Kuricová cenu rektora TnUAD v Trenčíne a Bc. Simona Landlová cenu dekanky FPT v Púchove.

Okrem množstva ocenení za vynikajúce bakalárske a diplomové práce boli udelené dve ceny Nadácie pána Dr. h. c. Ing. Štefana Rosinu na podporu nadaných študentov FPT v Púchove, ktorú si z rúk jej zakladateľa prevzali: Bc. Monika Panáčková za tvorbu kolekcie odevov "Gentility" a úspešnú reprezentáciu FPT v Púchove na medzinárodnej súťaži Módny návrhár 2018 a Ing. Ivan Labaj za vývoj a konštrukciu CNC zariadenia s vodným lúčom. Na promóciách bola udelená aj cena Slovenskej sklárskej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti sklárskej technológie, ktorú si prevzal Ing. Tomáš Smolka.

Všetkým absolventom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalšej etape ich života.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Máj - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19
20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31