Facebook Youtube Instagram

Beánie 2019

V piatok 22. 02. 2019 sa v priestoroch reštaurácie KMK v Lednických Rovniach uskutočnil jubilejný 20-ty ročník slávnostných Beánií FPT v Púchove. Tento fakultný ples má dlhoročnú tradíciu ako podujatie naplnené slávnostnou atmosférou, dobrou náladou a množstvom príjemných stretnutí študentov, pedagógov, hostí a absolventov fakulty. Slávnostnú atmosféru podujatia umocnili svojou účasťou a príhovormi vzácni hostia - rektor TnUAD v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a primátorka mesta Púchov, Mgr. Katarína Heneková s manželom a dekanka FPT v Púchove, prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.

Výborná zábava sa ukončila v skorých ranných hodinách, ale príjemná atmosféra tohto podujatia v nás bude ešte dlho rezonovať.