Facebook Youtube Instagram

VÚTCH Chemitex Žilina

     V utorok 21. 03. 2017 sa pôde FPT v Púchove uskutočnilo rokovanie o ďalšej spolupráci s predstaviteľmi spoločnosti VÚTCH - Chemitex, spol. s r. o. v Žiline - riaditeľom Ing. Jozefom Šestákom, CSc., technickou riaditeľkou Ing. Danou Rástočnou Illovou, PhD. a Ing. Ľudmilou Balogovou, absolventkou našej fakulty a dlhoročnou zamestnankyňou VÚTCH - Chemitex. Pracovníkom VÚTCH bolo predstavené prístrojové vybavenie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov (CEDITEK) na FPT v Púchove a bola podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi oboma inštitúciami na ďalšie obdobie v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a vzdelávania. Pre študentov našej fakulty sa tým otvárajú ďalšie možnosti odbornej praxe a realizácie záverečných prác na pracovisku VÚTCH - Chemitex, spol. s r. o. v Žiline.

     Tejto dohode predchádzalo rokovanie vedenia FPT na pracovisku VÚTCH - Chemitex v Žiline, v rámci ktorého sa uskutočnila prehliadka laboratórneho vybavenia spoločnosti. Počas rokovania na FPT v Púchove sa obe strany dohodli aj na termínoch a témach odborných prednášok pracovníkov VÚTCH - Chemitex pre zamestnancov a študentov FPT v Púchove.