Facebook Youtube Instagram

Dni otvorených dverí pre absolventov Fakulty priemyselných technológií v Púchove

     V dňoch 7. - 9. februára pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku Fakulty priemyselných technológií (FPT) v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, FPT v Púchove organizovala Dni otvorených dverí (DOD) pre svojich absolventov.

     V týchto dňoch fakultu navštívilo množstvo jej absolventov, zamestnaných na rôznych pozíciách v priemyselnej praxi. Niektorí si na fakultu priviedli aj svoje deti a partnerov, aby im pri tejto príležitosti ukázali, kde pred rokmi študovali. Absolventi kladne hodnotili nastavenie študijných programov, dobudovanie infraštruktúry fakulty (Centra pre testovanie a diagnostiku materiálov - CEDITEK) ako aj prepojenie s praxou prostredníctvom záverečných prác zadávaných priamo priemyselnými partnermi. V príjemnej atmosfére spoločnej diskusie fakulta získala množstvo cenných informácií priamo od absolventov, ktorí oboznámili svojich bývalých pedagógov nielen so svojimi pracovnými úspechmi, ale aj rodinným životom. Fakulta a jej vedenie tak získalo skvelú spätnú väzbu o uplatnení svojich absolventov v praxi.

     Získané skúsenosti z DOD pre absolventov ukázali, že toto podujatie obojstranne splnilo svoj účel. FPT v Púchove podporí toto podujatie aj v ďalšom období a plánuje vytvoriť kompletnú databázu absolventov s informáciami o ich ďalšom profesionálnom pôsobení.

 

Opens external link in new windowĎalšie odkazy - Oznam, pozvánka