Facebook Youtube Instagram

Ocenenie od mesta Púchov ku dňu učiteľov

12.04.2024

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 27.3.2024 vo veľkej  sále Divadla Púchov uskutočnila slávnosť, na ktorej mesto Púchov ocenilo 24 nominantov z radov pedagógov púchovských škôl. Ocenenie  si z rúk pani primátorky prevzala aj naša prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., vedúca Katedry  materiálových technológií a environmentu a predsedníčka Akademického senátu našej  fakulty. Na ocenenie bola nominovaná za zásluhy o rozvoj FPT v Púchove a významný príspevok k rozvoju vedy a vzdelanosti v púchovskom regióne. Pani profesorke srdečne blahoželáme. 
Návrat na aktuality