Facebook Youtube Instagram

Akademická obec - pozvánka na volebné zhromaždenie k voľbe dekana

04.04.2024

Vážená Akademická obec FPT v Púchove, v mene Akademického senátu FPT Vás pozývam na predvolebné zhromaždenie Akademickej obce FPT v Púchove, ktoré sa uskutoční dňa 17. 04. 2024 t.j. v stredu o 14,30 hodine v miestnosti č. 321 na FPT.
Návrat na aktuality