Facebook Youtube Instagram

25.10.2023

 

V dňoch 30. októbra 2023 a 31. októbra 2023, udeľuje rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rektorské voľno.

 

Udelením rektorského voľna nie je dotknuté právo študentov zúčastniť sa volieb do Akademického senátu TnUAD, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. 10. 2023 a 30. 10. 2023 online, prostredníctvom MS Teams, s využitím aplikácie MS Forms.
Návrat na aktuality