Facebook Youtube Instagram

Kandidáti za člena akademického senátu TnUAD

19.10.2023

Kandidáti za člena akademického senátu TnUAD zamestnaneckú časť akademickej obce FPT v Púchove:

 

  • prof. RNDr. Mariana PAJTÁŠOVÁ, PhD.
  • doc. Ing. Ján VAVRO, PhD.
  • Ing. Petra DUBCOVÁ, PhD.

 

Kandidáti za člena akademického senátu TnUAD za študentskú časť akademickej obce FPT v Púchove: 

 

  • Tomáš HOŠTÁK
  • Diana JANÍČKOVÁ

 

 

 
Návrat na aktuality