Facebook Youtube Instagram

Voľby do AS FPT v Púchove

15.06.2023

V utorok 20. 06. 2023 sa uskutočnia riadne voľby do AS FPT v Púchove za zamestnaneckú aj študentskú časť v zmysle schváleného harmonogramu.

 

  • Volebná komisia (VK) pre voľby do zamestnaneckej časti AS FPT v Púchove:
    • Predseda (VK): doc. Ing. Katarína Moricová, PhD. 
    • Člen (VK): Ing. Daniela Koštialiková, PhD.; Ing. Petra Dubcová, PhD. Ing. Dana Baluchová
  • Volebná komisia pre voľby do študentskej časti AS FPT v Púchove: 
    • Predseda (VK): Ing. Silvia Ďurišová (predseda);
    • Člen (VK): Bc. Erika Šestáková; Bc. Damián Štefanec

Návrhy na kandidátov aj na náhradníkov za zamestnaneckú časť doručte do 12. 06. 2023  doc. Ing. Kataríne Moricovej, PhD. a za študentskú časť Ing. Silvii Ďurišovej. Tlačivá na návrh kandidáta a súhlas s kandidatúrou sú priložené nižšie.
Návrat na aktuality