Facebook Youtube Instagram

Pozvánka na odbornú prednášku

19.04.2023

"Kinetika pyrolýzneho rozkladu NR-CEL kompozitov".

Viac informácií nájdete v pozvánke.
Návrat na aktuality