Facebook Youtube Instagram

Pozvánka na odbornú prednášku

19.04.2023

"Modelovanie kinetiky tepelne stimulovaných procesov v materiáloch pomocou termogravimetrických meraní". Viac informácií nájdete v pozvánke. 
Návrat na aktuality