Facebook Youtube Instagram

Exkurzia študentov vo VUTCH Žilina

13.04.2023

Dňa 4. apríla 2023 sa študenti Fakulty priemyselných technológií v Púchove študijného programu materiálové inžinierstvo v špecializácií materiály a dizajn zúčastnili exkurzie vo VUTCH Žilina. Cieľom návštevy štátom akreditovaných laboratórií vo VUTCH Žilina bolo oboznámiť sa s testovaním textílií v textilnom laboratóriu a laboratóriu koloristiky. Študenti si tak rozšírili vedomosti z predmetu prevádzková diagnostika a defektoskopia o praktické ukážky hodnotenia vlastností textílií.
Návrat na aktuality